Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | H | K | N | T | V
Number of items: 18.

B

Bodó, Sára (2017) Az egyházi iskola és a családi funkciók. In: Alapvetés : Háttértanulmányok a református iskolarendszer fejlesztéséhez. Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, pp. 71-84. ISBN 978 615 5834 00 4

E

Eged, Alice (2017) A törvénytől nem sújtva : A Veit Harlan-eset, avagy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága. Mediárium, 11. (1.). 49-56.. ISSN 1789-0357

F

Fazakas, Sándor (2017) Macht und Ohnmacht der Moral in der Bearbeitung von Schuldkonflikten in den posttotalitaren Gesellschaften. In: Schuld und Vergebund: Festschrift für Michael Beintker zum 70. Geburstag. Mohr Siebeck Verlag, pp. 73-92. ISBN 978-3-16-155277-9

H

Hodossi, Sándor (2017) A konfirmációi felkészítés magyar református gyakorlata a konstruktivista tanulásfelfogás nézőpontjából. Studia. Debreceni Teologiai Tanulmányok, 9. (1.). pp. 28-35. ISSN 2415-9735

K

Kedvesné Herczegh, Mária (2017) „ A lélek virágai”: Vázlatok Arany János dalgyűjteményéből. Mediárium : Társadalom, egyház, nevelés, 11. (1.). pp. 5-13. ISSN 1789-0357

Kiss Csaba, Márton (2017) Arany János a magyar és az egyetemes zenekultúrában. Mediárium, 11. (1.). pp. 14-20. ISSN 1789-0357

Kmeczkó, Szilárd (2017) Gondolkodás a totalitarizmus vonzásában : Martin Heidegger esete a nemzetiszocializmussal – a Schwarze Hefte publikálását követő értékelések fényében. Mediárium, 11. (1.). 40-48.. ISSN 1789-0357

Kustár, Zoltán (2017) "Haus des Gebets - für alle Völker?" : Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. In: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban : 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2016. augusztus 29-31. szerk. Benyik György. JATE Press, Szeged, pp. 205-215. ISBN 978 963 315 342 0

Kustár, Zoltán (2017) Jeremiás könyve 1–2. fejezeteinek magyarázata. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2017) A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei. Új sorozat (7.). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-8429-92-6

N

Németh, Áron (2017) Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok (1.). 21-27.. ISSN 2415-9735

T

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Molnár - Tamus Viktória : A kálvinizmus és a művészetek. In: Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai = Hodnota, kvalita a konkurencieschopnost’ vyzvy 21. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 82-93.

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Molnár-Tamus Viktória: Mitrovics Gyula és Karácsony Sándor művészeti ízlésvilága. Mediárium : Társadalom, egyház, nevelés, 11.évf (2-3.sz). pp. 16-29. ISSN 1789-0357

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Molnár-Tamus Vktória: A művészeti nevelés kérdései Karácsony Sándor életművében. In: Oktatás határhelyzetben. Partium Kiadó, Nagyvárad, pp. 53-59. ISBN 978-606-8156-86-6

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914-1949 között : Pukánszky Béla (1895-1950) professzor zenei munkássága. In: Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. International Research Institute, Komárno, pp. 45-49. ISBN 978 80 89691 40 1

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl : A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914–1949. Doctoral thesis, Debreceni Egyetem.

Tóth, Ferenc (2017) Arany János és a debreceni Kollégium. Mediárium, 11. (1.). pp. 21-25. ISSN 1789-0357

V

Vitéz, Ferenc (2017) Tompa Mihály és a Virágregék változó kontextusai. Mediárium, 11. (1.). pp. 27-39. ISSN 1789-0357

This list was generated on Wed Apr 24 06:29:43 2024 CEST.