Items where Subject is "L Education > LA History of education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | H | J | K | M | T | V
Number of items at this level: 23.

B

Baráth, Béla Levente (2011) A kegyességi élet jellemzői a debreceni lelkészképzés történetében. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 185-194. ISBN 978 963 8429667

Bodó, Sára (2017) Az egyházi iskola és a családi funkciók. In: Alapvetés : Háttértanulmányok a református iskolarendszer fejlesztéséhez. Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoport, Budapest, pp. 71-84. ISBN 978 615 5834 00 4

F

Fekete, Károly (2015) Csikesz Sándor és a debreceni Egyetemi templom. In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem” : Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai . Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 130-149. ISBN 978-963-12-1037-8

H

Hodossi, Sándor (2014) Illúziók és realitások a magyarországi középfokú református internátusi nevelésben. Mediárium, 8. (1-2.). 23-37.. ISSN 1789-0357

Hodossi, Sándor (2016) Református tanítóképzés a Dunántúlon. Mediárium, 10. (1.). 32-42.. ISSN 1789-0357

J

Joó, Anikó and Molnár -Tamus, Viktória and Sz. Fodor, Adrienne (2022) Arts education in teacher training. In: Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest-Debrecen. HERA évkönyvek (9.). Debreceni Egyetemi Kiadó, , Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest : Debrecen, pp. 718-729. ISBN 9786155657108

K

Kiss Csaba, Márton (2016) Zenei vonatkozású elemek Karácsony Sándor életművében. Mediárium, 10. (1.). pp. 25-31. ISSN 1789-0357

M

Molnár -Tamus, Viktória (2022) Student Dissertations in Artistic Topics at the University of Debrecen between 1914 and 1949. In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban. Kolozsvári Egyetemi Kiadó,Partium Kiadó, Kolozsvár, Nagyvárad, pp. 51-61. ISBN 9786063717369, ISBN: 9786069673331

Molnár-Tamus, Viktória (2023) Művészeti élet Debrecenben a két világháború között. In: Értelmesen élni : Tanulmányok Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tiszteletére Debrecen, Magyarország : Debreceni Református Hittudományi Egyetem (2023) 235 p. pp. 53-78. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 53-78. ISBN 978-615-5853-54-8

T

Tamusné Molnár, Viktória (2019) Art education within and beyond the walls of the university. Art, art-theoretical and art supporting pursuit of arts professors and teachers at Debrecen university between 1914 and 1949, Molnár-Tamus Viktória. PedActa, 9.évf. (1. sz.). pp. 27-34. ISSN 2248-3527

Tamusné Molnár, Viktória (2013) Az esztétikai nevelés helye és szerepe a Debreceni Iskola professzorainak életművében. In: XVI. Apáczai Napok 2012 : Nemzetközi Tudományos Konferencia: Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között : Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 27-32. ISBN 978 963 7287 28 2

Tamusné Molnár, Viktória (2011) Debreceni peregrinusok a 16.-19. században. Magiszter, 9. (2). pp. 88-99.

Tamusné Molnár, Viktória (2014) Karácsony Sándor két hű követője : Karácsony hatása Mata János és Lükő Gábor életművére. In: Közösségi művelődés - közösségi tanulás. Acta Andragogiae et Culturae sorozat ; 26 . Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete; KultúrÁsz Közhasznú Egyesüle, Debrecen, pp. 400-415. ISBN 9789634737667

Tamusné Molnár, Viktória (2021) Molnár-Tamus Viktória : Művészeti nevelés a debreceni tanítóképzésben. In: „Kizökkent világ” – Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka? XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, pp. 396-413. ISBN 9786155837913

Tamusné Molnár, Viktória (2019) Molnár-Tamus Viktória : Zenei nevelés a debreceni tanítóképzésben 1869-1949. In: Kováts-Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter (szerk.): Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak 1869-1949. A magyarság megtartó ereje III. PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr, pp. 283-294. ISBN ISBN 978-615-5904-18-9

Tamusné Molnár, Viktória (2021) Molnár-Tamus Viktória:Tudomány és művészet együttes jelenléte Pukánszky Béla professzor (1895-1950) életpályáján. Gerundium, 12. (3-4.). pp. 22-30. ISSN I2051-7097

Tamusné Molnár, Viktória (2017) Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl : A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914–1949. Doctoral thesis, Debreceni Egyetem.

Tamusné Molnár, Viktória (2016) Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914–1949. Educatio, 25. (3.). 434-443.. ISSN 1419-8827

Tamusné Molnár, Viktória (2016) A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. Mediárium, 10. (2-3.). 33-44.. ISSN 1789-0357

Tamusné Molnár, Viktória (2010) „Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést.” Az ifjúság nevelése Karácsony Sándor, a „nagyhírű professzor” pedagógiájában. In: Az adhatás gyönyörűsége : Tanulmányok a 70 éves Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona tiszteletére. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Fóiskola, Debrecen, 52-59..

Tamusné Molnár, Viktória (2016) A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben. Kulturális Szemle, 3. (2). pp. 71-78.

Tamusné Molnár, Viktória and Tamus, István (2011) Az esztétikai nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. In: A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, pp. 166-170.

V

Vitéz, Ferenc (2016) Comenius vallási világképének reprezentációja az Orbis pictusban. Mediárium, 10. (2-3.). pp. 22-32. ISSN 1789-0357

This list was generated on Sun Jul 21 15:38:07 2024 CEST.