Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BS The Bible"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | F | G | H | K | N | P
Number of items at this level: 83.

B

Baráth, Béla Levente (2020) Ferenc József és a magyarországi reformátusok, különös tekintettel az egyházalkotmány ügyére. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 223-236. ISBN 978-615-5853-23-4

Berek, Sándor (2020) Cigány/roma zenei és színpadi reprezentációk Magyarországon a Vasárnapi Ujságban 1874-1891 között. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 339-351. ISBN 978-615-5853-23-4

Bodó, Sára (2020) A bátorítás jelentősége a katechézisben. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 237-252. ISBN 978-615-5853-23-4

Bölcskei, Gusztáv (2018) Az egyház és az Ószövetség. Múlt és jövő. In: AZ ÓSZÖVETSÉG ÉS REFORMÁCIÓ. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 311-317. ISBN 978-615-5853-05-0

F

Fazakas, Sándor (2020) Közösséggé formálódás a reformatio vitae jegyében. Egy református politikaelmélet tanulságai - Johannes Althusius. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 179-198. ISBN 978-615-5853-23-4

Fazakas, Sándor (2016) "Miatyánk, aki a mennyekben vagy ...!" (MT 6,9). In: Ti azért így imádkozzatok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 13-26. ISBN 963-9322-10-5

G

Gaál, Sándor (2020) Missziói feladatok és lehetőségek a Tiszántúli Református Egyházkerület északi régiójában. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 295-301. ISBN 978-615-5853-23-4

Gonda, László (2020) Az egyház missziói természetéről. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 303-326. ISBN 978-615-5853-23-4

H

Hodossi, Sándor (2020) Kik tanítanak a református iskolákban? Illúziók és realitások. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 253-263. ISBN 978-615-5853-23-4

Hodossy-Takács, Előd (2015) Bor, teológia, Szentírás. In: Hittel és humorral : Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (8.). DRHE, Debrecen, pp. 13-21. ISBN 978-963-8429-86-5

Hodossy-Takács, Előd (2011) Civilizációs feszültségek – bibliai teológiai dilemmák. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis (2.). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 97-109. ISBN 978-963-8429667

Hodossy-Takács, Előd (2011) The Concept of Covenant in the Ancient Near East and in Biblical Theology. Studia Theologica Debrecinensis, 4. (1.). 21-32.. ISSN 2060-3096

Hodossy-Takács, Előd (2015) Források, történelem, teológia : Néhány magyarázati elv a Királyok két könyvének kommentárjához. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 7. (2.). pp. 49-60. ISSN 2415-9735

Hodossy-Takács, Előd (2020) Júdeaiak Babilonban. Mindennapok idegenben. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 135-146. ISBN 978-615-5853-23-4

Hodossy-Takács, Előd (2008) Móáb : Egy vaskori nép Izrael szomszédjában. Kréné, ISSN 1587-7000 (9.). ÚMK, Budapest. ISBN 978 963 9609 84 6

Hodossy-Takács, Előd (2019) Salamon király vadasparkjában. In: Ösztönző lelkiség : Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 45-54.. ISBN 978 615 5853 15 9

Hodossy-Takács, Előd (2009) Vezetés és társadalom a bírák korában. Theologiai Szemle, Ú.f.52 (1.). pp. 68-74. ISSN 0133 7599

Hörcsik, Richárd (2020) A vallásszabadság és nemzeti függetlenség kálvinista gyökerei 1848/49-ben. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 213-222. ISBN 978-615-5853-23-4

K

Kis, Klára (2020) Az erőszak értelmezésének változásai a kereszténység történetében. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 265-273. ISBN 978-615-5853-23-4

Kovács, Krisztián (2020) Dietrich Bonhoeffer, a zenész teológus. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 199-212. ISBN 978-615-5853-23-4

Kovács, Ábrahám (2019) A Heidelbergi Káté útján vagy arról letérve?: Újorthodox és liberális református antropológiák a Biblia fényében. In: Ösztönző lelkiség : Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 213-220.. ISBN 978 615 5853 15 9

Kovács, Ábrahám (2020) Kijelentés, Szentírás és a dogma a 19. századi magyar teológiai vitákban. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 159-177. ISBN 978-615-5853-23-4

Kustár, Zoltán (2011) Az igazság/igazságosság fogalma az Ószövetségben. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 131-144. ISBN 978-963-8429667

Kustár, Zoltán (2013) Az áldozatbemutatás és áldozathozatal bibliai teológiai aspektusai az Ószövetségben. Studia Theologica Debrecinensis, 6. (2.). pp. 35-42. ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2011) Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai. Theológiai Szemle, 54. (3.). pp. 138-147.

Kustár, Zoltán (2009) Az úrvacsora szereztetési igéje Pálnál (I.) : Az 1Kor 11,17–34. magyarázata. Református Egyház, 61. (10.). 227-235..

Kustár, Zoltán (2020) Beköszöntő."Hiszek az ige diadalmas erejében!" Dr. Fekete Károly életútja. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 15-20. ISBN 978-615-5853-23-4

Kustár, Zoltán (2005) Betoldások a Bibliában : Adalékok a héber Ószövetség hagyományozás-történetéhez és az ószövetségi szövegkritikához. In: Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője : 467. tanév. ISSN 1786-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 61-84..

Kustár, Zoltán (2011) Die öffentliche Relevanz der christlichen Verkündigung – im Lichte des Alten Testaments. In: Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 33-41. ISBN ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2004) Dániel és barátai a tüzes kemencében : Igetanulmány a Dán 3 alapján. In: Orando et laborando 2003/2004.évi értesítő (466.tanév). ISSN 1768-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 63-77.

Kustár, Zoltán (2010) „Ein Bethaus – für alle Völker?“: Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. In: The Stranger in Ancient and Mediaeval Jewish Tradition: papers read at the first meeting of the JBSCE, Piliscsaba 2009. Deuterocanonical and Cognate Literature Studies (4.). De Gruyter, Berlin, pp. 118-138. ISBN 978-3-11-022203-6

Kustár, Zoltán (2006) Ez a próféta kicsit más, Malakiás könyvének előállása és tanítása. In: Orando et laborando : A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005/2006. évi értesítője (468. tanév). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 59-76.

Kustár, Zoltán (2020) "Ha elenyészik is testem és szívem..." A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 71-83. ISBN 978-615-5853-23-4

Kustár, Zoltán (2008) Halhatatlan Ige – emberi betűk jászolában : Szövegtörténeti adalékok a Szentírás ihletettségének és csalatkozhatatlanságának kérdéséhez. Mediárium : Kommunikáció - egyház - társadalom : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének folyóirata, 2 (3-4). pp. 5-14. ISSN 1789-0357

Kustár, Zoltán (2017) "Haus des Gebets - für alle Völker?" : Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. In: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban : 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2016. augusztus 29-31. szerk. Benyik György. JATE Press, Szeged, pp. 205-215. ISBN 978 963 315 342 0

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege?: Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16. (2.). 320-334..

Kustár, Zoltán (2019) Isten igazságosságáról – Kain és Ábel történetének fényében : Adalékok az ószövetségi theodicea kérdésköréhez. In: Ösztönző lelkiség : Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 13-22. ISBN 978 615 5853 15 9

Kustár, Zoltán (2017) Jeremiás könyve 1–2. fejezeteinek magyarázata. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2002) Krónikák könyve. A mű előadása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa. ISSN: 1786-0814 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem. ISBN 963-9322-10-5

Kustár, Zoltán (2018) Kálvin János és az Ószövetség. In: Az Ószövetség és a reformáció : Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata (11). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 21-38. ISBN 978-615-5853-05-0

Kustár, Zoltán (2008) Magyar protestáns biblia-fordításaink szövegtagolása és az ószövetségi akcentusok. In: Könyv és könyvtár. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 95-104..

Kustár, Zoltán (2009) Milyenek voltak Lea szemei? : Exegetikai és nyelvtörténeti megfontolások az 1Móz 29,17 helyes fordításához. Studia Theologica Debrecinensis, 2 (2). pp. 9-24.

Kustár, Zoltán (2016) "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" (Mt 6,11–12). In: Ti azért így imádkozzatok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 61-74. ISBN 978-963-8429-88-9

Kustár, Zoltán (2008) A Misna Názír traktátusa : I. rész. Református Szemle, 101. (2). pp. 123-134.

Kustár, Zoltán (2014) Neue Sichten – neue Schichten : Skizze einer Redaktionsgeschichte des Buches Kohelet. In: Nichts Neues unter der Sonne? Zeitvorstellungen im Alten Testament: Festschrift für Ernst-Joachim Waschke zum 65. Geburtstag. de Gruyter, Berlin ; Boston, pp. 279-292. ISBN 978-3-11-029785-0

Kustár, Zoltán (2008) Názírság a Szentírásban és a Misnában. Református Szemle, 101 (3). pp. 243-253.

Kustár, Zoltán (2003) Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás-története (Ám 1,3–2,16). In: "Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” : Emlékkötet Dr. Módis László professzor századik születésnapjának tiszteletére. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 63-85.. ISBN 963 8429 40 2

Kustár, Zoltán (2014) Sola Gratia - avagy a második kezdet motívuma az Ószövetségben. Sárospataki Füzetek, 17. (1.). pp. 17-25. ISSN 1416-9878

Kustár, Zoltán (2015) The Story of Isaiah with his King : The Role of the Hezekiah Narratives in 1–2 Kings and in Isaiah. In: Propheten der Epochen : Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag. Alter Orient und Altes Testament (426). Ugarit-Verlag, Münster, pp. 95-111. ISBN 978-3-86835-167-5

Kustár, Zoltán (2015) Wáw explicativum a 20. századi magyar protestáns bibliafordításokban. In: „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem” : Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 336-355. ISBN 978-963-12-1037-8

Kustár, Zoltán (2016) A Zsoltárok könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Zsolt 2, 8, 22, 30, 79). [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2007) A bibliai akcentusok eredete és funkciója. In: Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. ISSN 1768-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 69-90..

Kustár, Zoltán (2012) A bibliai héber nevek átírásának szabályai az új protestáns bibliafordításban (1975) és annak most készülő, revideált változatában. Studia Theologica Debrecinensis, 5. (1-2.). 13-34.. ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2018) A bibliai Őstörténet válogatott fejezeteinek magyarázata Gen 4,1–26; 6,1–8; 9,1–17; 9,18–29; 11,1–9. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2005) A héber ’ámar 'mond' ige megfeleltetése XX. századi magyar protestáns bibliafordításainkban. Magyar Nyelv, 101. (2.). 213-219..

Kustár, Zoltán (2012) A profanizálás mint a vallási reform eszköze : Az állatvágás megítélésének kérdése a Deut 12,13–19 fényében. In: "A szívnek van két rekesze": tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica ; 2. Értesítő / MTA Judaisztikai Kutatócsoport ; 19 . L'Harmattan Kiadó : Magyar Hebraisztikai Társaság, Budapest, pp. 59-67. ISBN 978-963-236-608-1

Kustár, Zoltán (2017) A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei. Új sorozat (7.). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-8429-92-6

Kustár, Zoltán (2018) Üresen hagyott helyek a bibliai versekben : A píszqá’ eredete és funkciója a héber Ószövetségben. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017, 9.évf. (2. sz.). pp. 9-17. ISSN 2415-9735

Kustár, Zoltán (2016) A tudományos írásmagyarázat szükségessége. Theológiai Szemle, 59 (4). pp. 196-209. ISSN 0133 7599

Kustár, Zoltán (2008) A zarándokünnepek reformja Jósiás korában : A Deut 16,1–17 magyarázata. Studia Biblica Athanasiana, 10.. 63-96..

Kustár, Zoltán and A. Molnár, Ferenc (2004) A gyapjú szó a 72. zsoltár korai fordításaiban. Magyar Nyelv, 100. (3.). 340-345..

Kókai Nagy, Viktor (2018) Erwählung und Verwerfung im Römerbrief. In: Interpretation of the letter to the Romans in orthodox theology, duing the Renaissance, during the Reformation period and in today's biblical studies : 28th International Biblical Conference Szeged 28-30. August, 2017. JATE Press, Szeged, pp. 135-148. ISBN 978-963-315-372-7

Kókai Nagy, Viktor (2019) Freiheit: hellenistisches Wort mit christlichem Inhalt. In: The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. JATE Press, Szeged, pp. 199-218. ISBN 978–963–315–400–7

Kókai Nagy, Viktor (2015) Hogyan kommunikálnak az angyalok? Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok, 7. (1.). pp. 25-42. ISSN 2415-9735

Kókai Nagy, Viktor (2020) Pál tanítása az úrvacsoráról az 1. Korinthusi levél alapján. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 147-158. ISBN 978-615-5853-23-4

Kókai Nagy, Viktor (2018) Szakadások vagy viták? Mi a megoldás? Az 1Kor 1,10–31 értelmezése. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017, 9.évf. (2. sz.). pp. 30-46. ISSN 2415-9735

N

Németh, Áron (2011) A 72. zsoltár fordítása és magyarázata Kálvinnál. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 111-130. ISBN 978-963-8429667

Németh, Áron (2018) Az égitestek elváltozásának motívuma. In: Az ókori keresztyén világ IV. Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága. Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 6 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Üjszövetségi Kutatóintézet, Debrecen, pp. 11-30. ISBN 978 615 5853 06 7

Németh, Áron (2017) Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok (1.). 21-27.. ISSN 2415-9735

Németh, Áron (2018) „Királyok zsoltára,zsoltárok királya” : A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében. Exit, Kolozsvár. ISBN 978-973-7803-69-6

Németh, Áron (2016) "Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!" (Mt 6,10). In: Ti azért így imádkozzatok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 49-60. ISBN 963-9322-10-5

Németh, Áron (2018) „Midőn tehát zsidóul mondatik…” : Ószövetség-használat és héber flológiai érvelés a 16. század magyar református hitvallásaiban. In: Az Ószövetség és a reformáció : Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata (11). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 201-235. ISBN 978 615 5853 05 0

Németh, Áron (2019) Mit eisernem Stab und zerschlagendem Wort : Bemerkungen zur Ambivalenz des Messiasbildes in den Psalmen Salomos und in der Offenbarung des Johannes. In: The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. JATE Press, Szeged, pp. 311-326. ISBN 978–963–315–400–7

Németh, Áron (2015) „Szól immár itt Dávid ... magyarul”. In: Hittel és humorral : Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (8). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 23-38. ISBN 978 963 8429 86 5

Németh, Áron (2012) „Támaszd nekik királyul Dávid fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-ben. Studia Theologica Debrecinensis, 5. (1-2.). pp. 35-49. ISSN 2060-3096

Németh, Áron (2020) Zsoltártextusok a szószéken. A kontextus zsoltárexegézis találkozása a revidiált perikóparenddel. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 85-101. ISBN 978-615-5853-23-4

P

Peres, Imre (2018) Apollós, az alexandriai misszionárius. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017, 9.évf. (2. sz.). pp. 18-29. ISSN 2415-9735

Peres, Imre (2020) A Bárány menyasszonya. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 103-117. ISBN 978-615-5853-23-4

Peres, Imre (2019) Hellenistic Texts and Images in John’s Apocalypse Introduction. In: The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament. JATE Press, Szeged, pp. 365-378. ISBN 978–963–315–400–7

Peres, Imre (2018) Isten népének vándorlása a Zsidókhoz írt levélben. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok : Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata, 10. (1-2.). pp. 30-43. ISSN 2415-9735

Peres, Imre (2012) Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus. Studia Theologica Debrecinensis. Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. pp. 81-95. ISSN 2060-3096

Peres, Imre (2018) A mennyei Krisztus-Bárány alakja. In: Az ókori keresztyén világ IV. Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága. Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 6. . Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Üjszövetségi Kutatóintézet, Debrecen, pp. 33-43. ISBN 978-615-5853-06-7

Peres, Imre (2012) A mennyei-apokaliptikus Krisztus. Studia Theologica Debrecinensis, 5. (1-2.). pp. 51-62. ISSN 2060-3096

This list was generated on Sun Jul 21 15:58:05 2024 CEST.