Items where Author is "Kustár, Zoltán"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Kustár, Zoltán (2018) Üresen hagyott helyek a bibliai versekben : A píszqá’ eredete és funkciója a héber Ószövetségben. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2017, 9.évf. (2. sz.). pp. 9-17. ISSN 2415-9735

Kustár, Zoltán (2016) A tudományos írásmagyarázat szükségessége. Theológiai Szemle, 59 (4). pp. 196-209. ISSN 0133 7599

Kustár, Zoltán (2014) Sola Gratia - avagy a második kezdet motívuma az Ószövetségben. Sárospataki Füzetek, 17. (1.). pp. 17-25. ISSN 1416-9878

Kustár, Zoltán (2013) Az áldozatbemutatás és áldozathozatal bibliai teológiai aspektusai az Ószövetségben. Studia Theologica Debrecinensis, 6. (2.). pp. 35-42. ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2012) A bibliai héber nevek átírásának szabályai az új protestáns bibliafordításban (1975) és annak most készülő, revideált változatában. Studia Theologica Debrecinensis, 5. (1-2.). 13-34.. ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2011) Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi vonatkozásai. Theológiai Szemle, 54. (3.). pp. 138-147.

Kustár, Zoltán (2009) Az úrvacsora szereztetési igéje Pálnál (I.) : Az 1Kor 11,17–34. magyarázata. Református Egyház, 61. (10.). 227-235..

Kustár, Zoltán (2009) Milyenek voltak Lea szemei? : Exegetikai és nyelvtörténeti megfontolások az 1Móz 29,17 helyes fordításához. Studia Theologica Debrecinensis, 2 (2). pp. 9-24.

Kustár, Zoltán (2008) Halhatatlan Ige – emberi betűk jászolában : Szövegtörténeti adalékok a Szentírás ihletettségének és csalatkozhatatlanságának kérdéséhez. Mediárium : Kommunikáció - egyház - társadalom : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének folyóirata, 2 (3-4). pp. 5-14. ISSN 1789-0357

Kustár, Zoltán (2008) Hibátlan-e a Biblia szövege?: Adalékok a héber nyelvű Ószövetség hagyományozásának történetéhez. Debreceni Szemle, 16. (2.). 320-334..

Kustár, Zoltán (2008) A Misna Názír traktátusa : I. rész. Református Szemle, 101. (2). pp. 123-134.

Kustár, Zoltán (2008) Názírság a Szentírásban és a Misnában. Református Szemle, 101 (3). pp. 243-253.

Kustár, Zoltán (2008) A zarándokünnepek reformja Jósiás korában : A Deut 16,1–17 magyarázata. Studia Biblica Athanasiana, 10.. 63-96..

Kustár, Zoltán (2005) A héber ’ámar 'mond' ige megfeleltetése XX. századi magyar protestáns bibliafordításainkban. Magyar Nyelv, 101. (2.). 213-219..

Kustár, Zoltán and A. Molnár, Ferenc (2004) A gyapjú szó a 72. zsoltár korai fordításaiban. Magyar Nyelv, 100. (3.). 340-345..

Book Section

Kustár, Zoltán (2020) Beköszöntő."Hiszek az ige diadalmas erejében!" Dr. Fekete Károly életútja. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 15-20. ISBN 978-615-5853-23-4

Kustár, Zoltán (2020) "Ha elenyészik is testem és szívem..." A 73. zsoltár hozzájárulása a theodicea ószövetségi kérdésköréhez. In: "HISZEK AZ IGE DIADALMAS EREJÉBEN!" Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. ISSN 2416-3570 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 71-83. ISBN 978-615-5853-23-4

Kustár, Zoltán (2019) Isten igazságosságáról – Kain és Ábel történetének fényében : Adalékok az ószövetségi theodicea kérdésköréhez. In: Ösztönző lelkiség : Tanulmányok Bodó Sára 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok (13). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 13-22. ISBN 978 615 5853 15 9

Kustár, Zoltán (2019) Karasszon Dezső (1924-2008). In: ŐRÁLLÓVÁ TETTELEK. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez. Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 410-415. ISBN 978-615-5909-02-3

Kustár, Zoltán (2019) Kürti László (1931-2013). In: ŐRÁLLÓVÁ TETTELEK. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez. Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 404-409. ISBN 978-615-5909-02-3

Kustár, Zoltán (2019) Módis László (1903-1972). In: ŐRÁLLÓVÁ TETTELEK. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850-2000 közötti történetéhez. Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Hittudományi Egyetem, pp. 389-395. ISBN 978-615-5909-02-3

Kustár, Zoltán (2018) Kálvin János és az Ószövetség. In: Az Ószövetség és a reformáció : Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből. Acta. Debreceni teológiai tanulmányok : a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata (11). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 21-38. ISBN 978-615-5853-05-0

Kustár, Zoltán (2017) "Haus des Gebets - für alle Völker?" : Auseinandersetzung mit dem prophetischen Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. In: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban : 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2016. augusztus 29-31. szerk. Benyik György. JATE Press, Szeged, pp. 205-215. ISBN 978 963 315 342 0

Kustár, Zoltán (2016) "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!" (Mt 6,11–12). In: Ti azért így imádkozzatok. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 61-74. ISBN 978-963-8429-88-9

Kustár, Zoltán (2015) The Story of Isaiah with his King : The Role of the Hezekiah Narratives in 1–2 Kings and in Isaiah. In: Propheten der Epochen : Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag. Alter Orient und Altes Testament (426). Ugarit-Verlag, Münster, pp. 95-111. ISBN 978-3-86835-167-5

Kustár, Zoltán (2015) Wáw explicativum a 20. századi magyar protestáns bibliafordításokban. In: „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem” : Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, pp. 336-355. ISBN 978-963-12-1037-8

Kustár, Zoltán (2014) Neue Sichten – neue Schichten : Skizze einer Redaktionsgeschichte des Buches Kohelet. In: Nichts Neues unter der Sonne? Zeitvorstellungen im Alten Testament: Festschrift für Ernst-Joachim Waschke zum 65. Geburtstag. de Gruyter, Berlin ; Boston, pp. 279-292. ISBN 978-3-11-029785-0

Kustár, Zoltán (2012) A profanizálás mint a vallási reform eszköze : Az állatvágás megítélésének kérdése a Deut 12,13–19 fényében. In: "A szívnek van két rekesze": tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica ; 2. Értesítő / MTA Judaisztikai Kutatócsoport ; 19 . L'Harmattan Kiadó : Magyar Hebraisztikai Társaság, Budapest, pp. 59-67. ISBN 978-963-236-608-1

Kustár, Zoltán (2011) Az igazság/igazságosság fogalma az Ószövetségben. In: Átjárható határok : Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis (2). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 131-144. ISBN 978-963-8429667

Kustár, Zoltán (2011) Die öffentliche Relevanz der christlichen Verkündigung – im Lichte des Alten Testaments. In: Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 33-41. ISBN ISSN 2060-3096

Kustár, Zoltán (2010) „Ein Bethaus – für alle Völker?“: Tempel, Völker und das prophetische Heilsuniversalismus im ersten Makkabäerbuch. In: The Stranger in Ancient and Mediaeval Jewish Tradition: papers read at the first meeting of the JBSCE, Piliscsaba 2009. Deuterocanonical and Cognate Literature Studies (4.). De Gruyter, Berlin, pp. 118-138. ISBN 978-3-11-022203-6

Kustár, Zoltán (2008) Magyar protestáns biblia-fordításaink szövegtagolása és az ószövetségi akcentusok. In: Könyv és könyvtár. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 95-104..

Kustár, Zoltán (2007) A bibliai akcentusok eredete és funkciója. In: Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2006/2007. évi értesítője. 469. tanév. ISSN 1768-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 69-90..

Kustár, Zoltán (2006) Ez a próféta kicsit más, Malakiás könyvének előállása és tanítása. In: Orando et laborando : A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005/2006. évi értesítője (468. tanév). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 59-76.

Kustár, Zoltán (2005) Betoldások a Bibliában : Adalékok a héber Ószövetség hagyományozás-történetéhez és az ószövetségi szövegkritikához. In: Orando et laborando: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2004/2005. évi értesítője : 467. tanév. ISSN 1786-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 61-84..

Kustár, Zoltán (2004) Dániel és barátai a tüzes kemencében : Igetanulmány a Dán 3 alapján. In: Orando et laborando 2003/2004.évi értesítő (466.tanév). ISSN 1768-3112 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, pp. 63-77.

Kustár, Zoltán (2003) Próféták, költők, redaktorok: Ámósz idegen népek elleni próféciájának hagyományozás-története (Ám 1,3–2,16). In: "Mint folyóvíz mellé ültetett fa...” : Emlékkötet Dr. Módis László professzor századik születésnapjának tiszteletére. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 63-85.. ISBN 963 8429 40 2

Book

Kustár, Zoltán (2017) A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében végzett módosítások. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei. Új sorozat (7.). Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-8429-92-6

Kustár, Zoltán (2002) Krónikák könyve. A mű előadása, tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa. ISSN: 1786-0814 . Debreceni Református Hittudományi Egyetem. ISBN 963-9322-10-5

Teaching Resource

Kustár, Zoltán (2018) A bibliai Őstörténet válogatott fejezeteinek magyarázata Gen 4,1–26; 6,1–8; 9,1–17; 9,18–29; 11,1–9. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2017) Jeremiás könyve 1–2. fejezeteinek magyarázata. [Teaching Resource] (Unpublished)

Kustár, Zoltán (2016) A Zsoltárok könyve válogatott fejezeteinek magyarázata (Zsolt 2, 8, 22, 30, 79). [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 24 17:43:29 2024 CEST.